• Gulmarg,J & K
 • Pahalgam – Jammu and Kashmir
 • Solang Nala – Himachal Pradesh
 • Munsiyari  – Uttaranchal
 • Manali – Himachal  Pradesh
 • Auli – Uttaranchal
 • Dayara Bugyal – Uttarakhand
 • Kufri – Himachal Pradesh
 • Narkanda –  Himachal Pradesh
 • Mundali – Uttaranchal
 • Manlali(auli)
 • Rishikesh
 • Tons River, Uttarakhand
 • River Barapole, Coorg
 • Zanskar River, Ladakh
 • Kundalika River, Kolad
 • Brahmaputra River(AP)
 • Sita River, Agumbe(karnatka )
 • River Cauvery, Bheemeshwari
 • Goa
 • Andaman Nicobar
 • Lakshadweep
 • Islands of Netrani, Karnataka.
 • Goa
 • Mahabalipuram -tamil nadu
 • Vizag
 • Auroville, pondicherry
Heliskiing

Heliskiing

 • Manali
 • Auli, Uttranchal
 • Pithoragarh , uttranchal
 • Kumaon , uttranchal